Personificació (Prosopopeya)

|


  1. f. Atribució de qualitats humanes als animals o a les coses.
  2. Persona que representa una idea, una qualitat o un sentiment:
    ets la personificació de l’enveja.
  3. ret. Figura que consisteix en atribuir a las coses inanimades o abstractes accions i qualitats pròpies de éssers animats, o als éssers irracionals les pròpies de l’home.
 

La Personificació s’utilitza constantment, per exemple, als contes o rondalles, on es presenten mons fantàstics on els personatges són animals o éssers inanimats, però actuen, pensen i senten com si fossin humans.La Personificació a la Publicitat
Primer de tot s’ha de remarcar que per a fer servir correctament aquest recurs retòric, és necessari treballar amb un animal que tingui una imatge i uns valors ja atribuïts (que tingui unes característiques concretes amb les que treballar.
L’objectiu de fer servir la personificació a la publicitat és de atribuir uns valors (presents a un home) a un ésser inanimat o un animal mitjançant un producte en qüestió.
Aquest procés resulta en un “contrast” amb els valors “prèvis” (els de l’animal), fent que sigui “possible” gràcies al producte.

PERSONIFICACIÓ = ANIMAL / COSA + característiques d’HOME
(gràcies al producte)En aquest cas podem veure un Lleó amb la seva cabellera allisada (està pentinat), gràcies al producte.

On es pot trobar aquest recurs a la publicitat?

Per començar hem d’entendre que es pot fer servir la personificació de dos maneres: la primera és utilitzar un animal o objecte i dotar-lo de vida, i l’altre opció és dotar de “personalitat” un producte o marca.

Per il·lustrar aquestes dos opcions, posem un exemple d’una marca que ha fet servir aquest recurs de les dues maneres.

Producte: Mixta.
Agència: Publicis Comunicación S.A.
Campanyes:Sabe a Mixta” (2010) [Televisió] i “Liberad al Pato WilliX” (2011) [Youtube]

   

En el primer cas podem observar una historia d’amor entre dos productes: Un Mixto i una Mixta (on tots dos “subjectes” parlen), mentre que el segon ens narra una història d’un ànec que vol ser famós a youtube.
Altres exemples:
Referencies:
Mazzeo, Cecilia; Fridman, Gabriela. Introducción a la retórica visual. Univesidad de Buenos Aires [2010].
www.rethorika.wikispaces.com/PERSONIFICACION

Arnau Giol
Dario Lorenzo
Jorge Blanco
Marc Berengueras

0 comentarios:

Publicar un comentario